Jesteś na: Twoje OZE
 

Twoje OZE 

Energia z natury


Odnawialne źródła energii z roku na rok stają się coraz silniejszą alternatywą dla tradycyjnych źródeł energii – paliw kopalnych. Ze względu na to, że wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE) nie wiąże się z ich długotrwałym deficytem stanowią one silną konkurencję dla nieodnawialnych źródeł. Według definicji zawartej w ustawie „Prawo energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 roku, odnawialne źródła energii, to „takie źródła, które w procesie przetwarzania wykorzystują energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek, a także energię pozyskiwaną ze spalania biomasy, biogazu wysypiskowego oraz biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”. W 2010 roku energia odnawialna zaspokajała około 7,7% zapotrzebowania na energię. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej do 2020 roku, wskaźnik ten powinien wzrosnąć do 15%.
 

Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy:

  • Energię promieniowania słonecznego;
  • Energię wiatru;
  • Energię powstałą ze spalania biomasy i biogazu;
  • Energię wody;
  • Energię geotermalną.

Wraz z coraz szybszym rozwojem przemysłu, zwiększa się zapotrzebowanie na energię użytkową. Konwencjonalne źródła energii, takie jak paliwa kopane są nieodnawialne, co znaczy, że eksploatowanie ich prowadzi do trwałych niedoborów. Dodatkowo w procesie wytwarzania energii z paliw kopanych dochodzi do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. Dalsze zwiększanie produkcji energii ma sens w momencie gdy jest połączone z szukaniem nowych rozwiązań, które będą miały lepszy wpływ na ekosystem. Rynek energetyczny szuka nowych źródeł energii oraz modyfikuje metody konwencjonalne. Polska, która jest krajem bogatym w paliwa kopalne i czerpie energię ze spalania węgla, rozwija gałąź czystych technologii węglowych. Od kilku lat rozwija się również w kraju wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł. W procesie wytwarzania energii z OZE nie dochodzi do zanieczyszczenia środowiska gazami i pyłamiWykres: Struktura OZE w Polsce na dzień 30.09.2015 według mocy zainstalowanej.Energia przyjazna naturze

W Polsce największy udział w produkcji energii z odnawialnych źródeł mają elektrownie wiatrowe i zaspokajają 65% zapotrzebowania na energię pochodzącą z OZE. Energia uzyskiwana ze spalania biogazu i biomasy utrzymuje się na poziomie 31%. W Polsce najmniej korzysta się z energii pozyskanej z promieniowania słonecznego. Tendencja ta ulega jednak zmianie, ze względu na programy i projekty, które gwarantują dofinansowanie do budowy lokalnych elektrowni OZE.

Odnawialne źródła energii ze względu na to, że są źródłami lokalnymi, mogą być wykorzystywane do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Przyczynią się również do powstawania nowych miejsc pracy, promocji rozwoju lokalnego. Korzystanie z instalacji OZE przynosi ogromne korzyści dla ochrony środowiska naturalnego. Ograniczenie wydobycia i spalania paliw kopalnych przyczyni się do poprawy stanu powietrza, wód i gleby.

Dążenie do zrównoważonego rozwoju i nacisk na ochronę środowiska naturalnego powodują, że odnawialne źródła energii stają się coraz mocniejszą konkurencją dla konwencjonalnych metod pozyskiwania energii. Oprócz dużych elektrowni wykorzystujących tzw. Zieloną Energię, coraz częściej będą pojawiały się małe, przydomowe elektrownie zasilające budynki mieszkalne. Przydomowe elektrownie produkujące nadwyżki energii, będą zasilały nią zakłady energetyczne. Dzięki temu udział odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii użytkowej będzie stale wzrastał, z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Mając na uwadze dobro naszej planety, jak również jej mieszkańców, pragniemy zaoferować Państwu kompleksowe usługi w zakresie planowania, budowy i użytkowania elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii. Nauczeni wieloletnim doświadczeniem w kontaktach z klientami możemy zagwarantować pełen profesjonalizm usług i kompleksowe wykonanie powierzonych zadań. Jesteśmy zespołem specjalistów i z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie, służymy radą i pomocą. Każdy klient zasługuje na rzetelną i dobrze wykonaną usługę.Budowa farmy fotowoltaicznej
 

Energetyka Wodna
więcej
Wykonanie elektrowni fotowoltaicznych

Energia Słoneczna
więcej
Elektrownie gazowe

demo_img3
więcej


Elektrownia słoneczna
 
Elektrownia słonecznawięcej
Fotowoltaika

Fotowoltaikawięcej
Instalacje fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltanicznewięcej


Instalacje OZE
 
Instalacje OZEwięcej
Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne Źródła Energiiwięcej
Panele i ogniwa fotowoltaiczne

Panele i ogniwa fotowoltaicznewięcej