Jesteś na: Instalacje OZE
 

Instalacje OZE


Do odnawialnych źródeł energii (OZE) zaliczamy takie, których wykorzystanie nie wiąże się z długotrwałym niedoborem, ponieważ ich odnowienie następuje w krótkim czasie. Instalacje odnawialnych OZE wykorzystują do produkcji energii użytkowej energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal. prądów i pływów morskich, spadku rzek, a także energię z biogazu powstałego w procesach oczyszczania lub odprowadzania ścieków lub rozkładu składowych cząstek roślinnych i zwierzęcych. Wraz z wejściem w życie Ustawy o odnawialnych źródłach energii  i promocji postawy tzw. prosumenta obserwuje się systematycznych wzrost instalacji OZE w Polsce.
 
 
instalacje ozeInstalacje OZE - przydomowa elektrownia wiatrowa
Małe elektrownie wiatrowe posiadają niewielką moc i mają zastosowanie w zasilaniu specjalnie do tego przeznaczonych odbiorników o małej mocy. Przydomowe elektrownie wiatrowe działają na takiej samej zasadzie jak zwykłe, wielkopowierzchniowe farmy wiatrowe. W skład przydomowej elektrowni wiatrowej może wchodzić jedna lub więcej turbin, które zamieniają energię kinetyczną wiatru w energię mechaniczną wirnika. Energia mechaniczna przekształcana jest następnie w energię elektryczną. Instalacje OZE oparte na czerpaniu energii z wiatru są bezpieczne dla środowiska, ponieważ w procesie produkcji energii nie dochodzi do wytwarzania zanieczyszczeń. Niestety przydomowej elektrowni wiatrowej nie można ustawić wszędzie. Wybór stanowiska pod instalację uzależniony jest od warunków przyrodniczych. W pobliżu nie mogą znajdować się wysokie obiekty - budynki lub drzewa, ponieważ zakłócają one przepływ mas powietrza. Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie turbin w wąwozie o kształcie "siodła", w jego środkowej części. Istotną wadą elektrowni wiatrowych może być też hałas jaki wytwarzają pracujące wiatraki.
 
Instalacje OZE - przydomowa elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna  opiera swoje działanie na zamianie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. W skład instalacji elektrowni słonecznej wchodzą panele fotowoltaiczne (słoneczne), falownik oraz okablowanie. Panele fotowoltaiczne skupiają promienie słoneczne i wytwarzają prąd stały, który następnie w falowniku przekształcany jest na prąd zmienny i rozprowadzany po instalacji elektrycznej. Instalacje OZE oparte na energii promieniowania słonecznego można umieścić na dachu budynku lub w jego pobliżu na gruncie. Panele fotowoltaiczne mogą pracować zarówno podczas dni z bezpośrednim nasłonecznieniem jak również w dni pochmurne i deszczowe, dzięki temu że korzystają z promieniowania rozproszonego. Instalacje OZE nie oddziałują negatywnie na środowisko - nie uwalniają gazów cieplarnianych, nie zanieczyszczają wody i gleby. Elektrownia słoneczna jest bezobsługowa, produkuje duże ilości energii, uzależnione od ilości paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo nadwyżki energii można sprzedać do zakładu energetycznego, który ma obowiązek je odkupić po korzystnej cenie.
 
 
instalacje OZE: panele fotowoltaiczneInstalacje OZE - mikrobiogazownie
Mikrobiogazownia jest instalacją służącą do produkcji biogazu z dostępnych odpadów organicznych i wytwarzania z niego energii elektrycznej. Mikrobiogazownie mają małą moc i prostą konstrukcję składającą się z modułów. Instalacje OZE wykorzystujące biogaz składają się z komory fermentacyjnej, w której zachodzi rozkład biomasy i wytwarzany jest biogaz, oraz ze zbiornika na biogaz i aparatu kogeneracyjnego. Ten ostatni służy do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Mikrobiogazownie posiadają szereg zalet, do których możemy zaliczyć redukcję emisji metanu, bezpieczny sposób pozbywania się odpadów roślinnych i zwierzęcych oraz zwiększenie areału upraw roślin energetycznych co z koeli przyczynia się do rozwoju rolnictwa. Wadą mikrobiogazowni jest to że trzeba ją obsługiwać i stale dostarczać substraty do produkcji biogazu.

Instalacje OZE - kotły opalane biomasą
Biomasa to paliwo stosunkowo tanie, łatwo dostępne i bez negatywnego wpływu na środowisko. Biomasa powstaje w wyniku biodegradacji produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i powiązanych z nimi gałęzi przemysłu, w tym akwakultury i rybołówstwa. System ogrzewania biomasą składa się kocioł wraz z instalacją grzewczą, która rozprowadza ciepło po budynku. Zaletą spalania biomasy, tak jak w przypadku innych instalacji OZE jest zerowa emisja CO2 do atmosfery. W wyniku spalania biomasy gospodarujemy również resztki żywności, odpady produkcyjne w przemyśle rolnym i leśnych. Wadą biomasy jest jej mała gęstość, która utrudnia transport i magazynowanie. Biomasa ma również mniejszą niż paliwa kopalne wartość energetyczną.

Instalacje OZE - gruntowe pompy ciepła
Pompy ciepła wymuszają przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej, czyli odwrotnie do przepływu naturalnego. Pompy ciepła działają przy pomocy dostarczanej z zewnątrz energii mechanicznej lub cieplnej i znajdują zastosowanie przy ogrzewaniu pomieszczeń lub podgrzewaniu wody użytkowej. Do tego celu wykorzystują ciepło pobierane z otoczenia - z gruntu, ze zbiorników wodnych lub z powietrza. Instalacje OZE działające w oparciu o pompy cieplne są łatwe w montażu i praktycznie bezobsługowe. Wadą jest to, że ich działanie uzależnione jest od dostarczanej energii elektrycznej, w przypadku awarii prądu pompa przestaje działać.

Instalacje OZE są objęte dofinansowaniem w ramach programu programie „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” finansowanego przez Ministerstwo Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu instalacje OZE stają się coraz popularniejsze i znacznie częściej wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na własne potrzeby.