Jesteś na: Instalacje fotowoltaiczne
 

Instalacje fotowoltaiczne


Instalacje fotowoltaiczne to specjalne systemy, które zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Instalacje fotowoltaiczne wykorzystywane są w przydomowych elektrowniach słonecznych. Dzięki temu, że instalacja oparta jest o odnawialne źródło energii jej użytkownik aktywnie wspiera ochronę środowiska naturalnego. Instalacje fotowoltaiczne montuje się na dachach budynków lub w ich pobliżu na gruncie.
instalacja fotowoltaiczna
Instalacja fotowoltaiczna - elementy instalacji

Każda instalacja fotowoltaiczna składa się z kilku składowych. Należą do nich:
  • panele fotowoltaiczne;
  • falownik (inwerter);
  • przewody instalacyjne i złączki;
  • konstrukcja nośna.
Najważniejszy element stanowią panele fotowoltaiczne, które często są mylone z kolektorami słonecznymi. Zasadnicza różnica między tymi elementami jest taka, że w przypadku paneli fotowoltaicznych wytwarzana jest tylko energia elektryczna, a w przypadku kolektorów podgrzewana jest ciecz, która krąży w ich obrębie. Oba elementy wykorzystują do prawidłowego działania energię promieniowania słonecznego. Nic nie stoi również na przeszkodzie, żeby łączyć te elementy w ramach jednej instalacji.
Panele fotowoltaiczne składają się z modułów, czyli ogniw połączonych półprzewodnikami. W zależności od wybranych modułów wyróżniamy panele monokrystaliczne i polikrystaliczne. Z punktu widzenia ochrony środowiska, ważne jest to, że panele wykonane są zazwyczaj z mieszanek krzemu i są całkowicie biodegradowalne.
Instalacje OZE (fotowoltaiczne) mocowane są na specjalnych konstrukcjach nośnych, które nie ingerują w dachówkę.  W przypadku instalacji budowanych na gruncie używa się stalowych, ocynkowanych profili, które wymuszają kąt 30 stopni.

Panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały, który następnie jest kierowany do falownika. Urządzenie to zamienia prąd stały na prąd o napięciu zmiennym, który odpowiada parametrom sieci energetycznej.
 
fotowoltaika: instalacje OZE
Instalacja fotowoltaiczna - schemat działania
Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga do działania bezwzględnego nasłonecznienia. Panele fotowoltaiczne wykorzystują również promieniowanie rozproszone, instalacja działa więc nawet w pochmurny lub deszczowy dzień. Ogniwa fotowoltaiczne, z których składają się panele, ulegają pod wpływem promieniowania słonecznego tzw. efektowi fotowoltaicznemu. W wyniku tego efektu powstaje prąd o stałym napięciu. W następnej kolejności prąd zostaje dostarczony do inwertera (falownika) i zostaje przekształcony na prąd zmienny. Ze względu na swoje parametry prąd wytworzony przy pomocy instalacji fotowoltaicznej jest zużywany przez instalację elektryczną w budynku w pierwszej kolejności. W przypadku niedoborów, do instalacji "dobierany" jest prąd z sieci publicznej. Jeśli instalacja generuje nadwyżki są one odsprzedawane do zakładu energetycznego lub magazynowane w akumulatorach.

Instalacja fotowoltaiczna - zalety i wady
Instalacje fotowoltaiczne posiadają szereg zalet, które mogą przekonać niezdecydowanych konsumentów do skorzystania z tego rozwiązania. Najważniejszą z nich jest oszczędność kosztów związanych z poborem energii elektrycznej z zakładu energetycznego. Na rachunek za prąd składają się koszty związane z faktycznie zużytą energią oraz koszty miesięczne dostarczania tej energii. Korzystając z instalacji fotowoltaicznej, nie tylko zaoszczędzimy na rachunku, ale nawet możemy zarobić sprzedając nadwyżki prądu produkowanego przez instalację do zakładu energetycznego. Ma on obowiązek odkupić prąd w ustalonej cenie, wyższej niż rynkowa.
Instalacje OZE przyczyniają się również do ochrony środowiska naturalnego. System nie generuje zanieczyszczeń powietrza - ma zerową emisję gazów cieplarnianych. Panele fotowoltaiczne po upływie okresu użytkowania zostają poddane recyklingowi, odpada więc koszt ich składowania. Długa żywotność paneli fotowoltaicznych (nawet do 25 - 30 lat) powoduje, że są one rzadko wymieniane, przez co koszty instalacji są praktycznie ponoszone tylko jednorazowo.
Instalacja fotowoltaiczna jest również samoobsługowa, co przyczynia się do bezproblemowego z niej korzystania.

Wadą instalacji fotowoltaicznej OZE może być wysoki koszt jej założenia. jednak dzięki promocji odnawialnych źródeł energii można ubiegać się o dofinansowanie założenia takiej instalacji. Jednym z programów, który to umożliwia jest program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Instalacja fotowoltaiczna oparta jest na odnawialnym źródle energii jakim jest energia promieniowania słonecznego. Popularność i większa dostępność instalacji sprawiły, że koszty związane z jej założeniem są dużo niższe niż kilka czy kilkanaście lat temu. Dodatkowo możliwość uzyskania dofinansowania na założenie instalacji OZE jest zachętą do skorzystania z takiego rozwiązania.