Jesteś na: Fotowotaika Co to jest system fotowoltaiczny

Co to jest system fotowoltaiczny

03.07.2014

System fotowoltaiczny to zespół urządzeń przetwarzających energię światła słonecznego na energię elektryczną. Zasadniczym problemem wykorzystania energii słonecznej do produkcji prądu elektrycznego jest nieregularność promieniowania słonecznego (cykl dzienny i roczny oraz zachmurzenia). Dla zapewnienia ciągłości dostępu do energii elektrycznej, szczególnie w systemach pracujących niezależnie od sieci energetycznej, należy akumulować wyprodukowane nadwyżki na czas nocy, złej pogody i szczytów energetycznych. Idealnym rozwiązaniem jest podłączenie się do sieci energetycznej. Sieć przyjmuje każdą nadwyżkę wyprodukowanej energii i zapewnia nieograniczony jej pobór w czasie zmniejszonego promieniowania słonecznego. Istnieją jednak często systemy, których podłączenie do sieci jest niemożliwe lub jest to ekonomicznie nieopłacalne, np.: schroniska górskie, samotne oddalone gospodarstwa rolne i inne odbiorniki energii elektrycznej pracujące w terenie niezelektryfikowanym. W takich przypadkach zachodzi potrzeba akumulowania energii lub współpracy z innymi źródłami energii elektrycznej, takimi jak: generatory spalinowe, wiatrowe lub turbiny wodne. Proces akumulacji energii elektrycznej wytworzonej z promieniowania słonecznego można rozwiązać dwoma zasadniczymi sposobami: bezpośrednio (akumulatory) lub pośrednio. Powszechnie stosowanym i stosunkowo prostym procesem jest bezpośrednie ładowanie akumulatorów, gdyż wytworzony w ogniwach słonecznych prąd stały wymaga jedynie odpowiedniej regulacji. 
« Powrót