Jesteś na: Fotowoltaika
 

Fotowoltaika

 

Fotowoltaika to jedna z dziedzin nauki i techniki, która zajmuje się przetwarzaniem promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Fotowoltaika znajduje zastosowanie w produkcji tzw. zielonej energii. Promieniowanie słoneczne jest jednym z odnawialnych źródeł energii, jest też praktycznie wszędzie dostępne. Do przetworzenia energii promieniowania słonecznego na energię użytkową używa się paneli fotowoltaicznych.

Panele fotowoltaiczne a fotowoltaika
Panele fotowoltaiczne
Panele fotowoltaiczne opierają swoje działanie na fotowoltaice, czyli zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Panele składają się z ogniw fotowoltaicznych, które połączone są półprzewodnikami w jeden moduł. Panele możemy podzielić ze względu na użyte moduły na:
  • monokrystaliczne - ogniwo wykonane jest z jednego kryształu, co zapewnia dokładne jego ukierunkowanie w pożądanym kierunku. Moduły monokrystaliczne mają żywotność dochodzącą do 30 lat. Są jednak dużo droższe od modułów polikrystalicznych;
  • polikrystaliczne - są tańsze w produkcji, a co za tym idzie obniżają kosztu założenia instalacji. Plusem jest również to, że ich sprawność nie odbiega znacząco od modułów monokrystalicznych.
Panele wykorzystywane w fotowoltaice wykonane są ze specjalnych mieszanek krzemu, co sprawia że są w 100% biodergradowalne. To ważna wiadomość dla osób pragnących dbać o środowisko.

Prąd stały uzyskiwany z energii promieniowania słonecznego, zostaje zamieniony na prąd o zmiennym natężeniu w urządzeniu zwanym falownikiem. Następnie zostaje rozprowadzony do instalacji elektrycznej w budynku.

fotowoltaikaFotowoltaika a kolektory słoneczne
Między panelami fotowoltaicznymi a kolektorami słonecznymi istnieje jedna zasadnicza różnica. Fotowoltaika wykorzystuje energię promieniowania słonecznego i zamienia ją w energię elektryczną. Kolektory słoneczne wykorzystują energię promieniowania słonecznego do podgrzania płynu, np. wody. Mylenie tych dwóch urządzeń wynika z tego, że są wizualnie do siebie podobne. Nie ma jednak przeszkód przy łączeniu obu instalacji.
 
 
Fotowoltaika - rodzaje instalacji
W zależności od przeznaczenia energii elektrycznej wytwarzanej w panelach fotowoltaicznych wyróżniamy dwa typu instalacji:
  • on - grid, jest podłączona do sieci energetycznej. Dzięki temu mieszkańcy mogą na bieżąco korzystać z energii wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne a nadwyżkę energii magazynować, w celu późniejszego wykorzystania lub odsprzedawać do zakładu energetycznego;
  • off - grid, to instalacja, która nie jest podłączona do sieci energetycznej. Przy nadwyżkach energii nie można odsprzedawać jej do zakładu energetycznego, a jedynie gromadzić w akumulatorach. Ponieważ instalacja nie jest podłączona do sieci elektroenergetycznej nie ma możliwości korzystania z "zewnętrznego" zasilania, jeśli panele nie będą w stanie wyprodukować wystarczającej ilości energii. Takie rozwiązanie stosuje się w miejscach, gdzie jest utrudniony dostęp do linii energetycznych.
Wybór instalacji zależy w dużej mierze od położenia budynku i dostępu do linii energetycznych.

Fotowoltaika - korzyści
Korzystanie z fotowoltaiki przynosi konsumentowi mnóstwo korzyści. Najważniejszą jest oszczędność kosztów związanych z rachunkami za energię elektryczną. W zależności od wielkości instalacji, produkuje ona określoną ilość prądu. Można założyć, że panel o mocy 1kWp, który będzie skierowany na południe, wytworzy około 900-1100 kWh energii elektrycznej w ciągu roku. Typowa rodzina zużywa około 2500 - 3500 kWh rocznie, założenie 3 paneli powoduje więc, że praktycznie cała energia elektryczna z której korzysta będzie pochodziła z instalacji fotowoltaicznej. Nadwyżki energii można odsprzedać do zakładu energetycznego, który ma obowiązek ją odkupić.

Kolejną korzyścią jest świadomość dbania o środowisko, które nas otacza. Fotowoltaika jest bezpieczna dla środowiska, nie generuje zanieczyszczeń powietrza, nie zużywa wody. Żywotność paneli fotowoltaicznych dochodzi do 30 lat, są one również biodegradowalne więc nie ma problemu z ich składowaniem, po zakończeniu użytku.
Korzystanie z fotowoltaiki zapewnia również niezależność energetyczną. Konsument nie jest uzależniony od dostawcy energii elektrycznej, nie jest narażony na zmieniające się stawki za przesył energii, ceny prądu, a także za inne składowe wchodzące w skład ostatecznej ceny jaka widnieje na rachunku.
Założenie instalacji wykorzystującej działanie fotowoltaiki nie jest tanie. Obecnie jednak w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o nazwie „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” możemy ubiegać się o dofinansowanie instalacji. Program przewiduje udzielenie pożyczki/kredytu na preferencyjnych warunkach z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych. Jest to szansa dla osób, które chciałby korzystać z fotowoltaiki, ale nie mogą sobie na to pozwolić ze względu na wysoki koszt założenia.

Fotowoltaika jest jednym ze sposobów korzystania z tzw. "zielonej energii", czyli energii czerpanej ze źródeł odnawialnych. Warto zainteresować się tą koncepcją, ponieważ na założenie instalacji fotowoltaicznej można uzyskać dofinansowanie i obniżyć w ten sposób koszty jej założenia. Dzięki termu można zyskać niezależność energetyczną i świadomość, że działanie to przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.