Jesteś na: Energia wodna
 

Energia wodna

Energia wodna
Energia wodna jest energią mechaniczną, którą przetwarza się na energię elektryczną przy pomocy silników wodnych i hydrogeneratorów w siłowniach wodnych oraz w elektrowniach wodnych i innych urządzeniach. Energia wodna jest odnawialnym źródłem energii, ponieważ jej wykorzystanie nie wiąże się z długotrwałym deficytem surowca. Pozyskiwanie energii z wód nazywa się hydroenergetyką. Opiera się ona przede wszystkim na wykorzystaniu energii wód śródlądowych o dużym natężeniu przepływu i dużym spadzie. Rzadziej wykorzystuje się energię mórz i oceanów.

Energia rzek

Energia wodna dzieli się na energię pływów i prądów morskich, energię fal oraz energię spadku wód. W Polsce najintensywniej wykorzystuje się energię spadku wód na rzekach. Główne znaczenie mają dolna Wisła i rzeka Dunajec. Ponadto duże elektrownie wodne zlokalizowane są na dorzeczach Odry i rzek Przymorza. Według szacunkowych danych zasoby hydroenergetyczne naszego kraju wynoszą 13,7 TWh na rok. 45% tej wartości przypada na samą Wisłę, 43% na dorzecza Odry i Wisły, a około 10% na Odrę. Pozostała część przypada na rzeki Przymorza. Ze względu na najdłuższe tradycje wykorzystywania energii wodnej w Polsce, szacuje się, że łączna moc zainstalowanych dużych elektrowni wynosi około 630 MW. Moc małych elektrowni to około 160 MW. Mimo tego w Polsce wykorzystuje się zaledwie 11% potencjału grawitacyjnego wody, przez co nasz kraj plasuje się na ostatnim miejscu w Europie w tej kategorii. Niedoścignionym wzorem jest Norwegia – w tym kraju 95% energii pochodzi z elektrowni wodnych.

 

Wykorzystanie energii wodnej

Energia wodna (hydroenergia) obejmuje energię pochodzącą z wód śródlądowych zmagazynowaną w zbiornikach wodnych i ciekach płynących oraz energię mórz i oceanów. Elektrownie wykorzystujące energię wód śródlądowych, dzielą się na kilka typów, ze względu na sposób odprowadzania wody do turbiny.


Wyróżniamy:
  • Elektrownie regulacyjne (zbiornikowe) – działają w oparciu o wyrównanie sezonowych różnic w ilości płynącej wody, dzięki wykorzystaniu zbiornika wodnego usytuowanego przed elektrownią. Elektrownie regulacyjne mogą mieć charakter retencyjny;
  • Elektrownie przepływowe – działają dzięki wykorzystaniu energii przepływu wody. Nie posiadają zbiornika gromadzącego wodę. Sprawdzają się najlepiej na rwących, naturalnie spiętrzonych rzekach;
  • Elektrownie szczytowo – pompowe – znajdują się między dwoma zbiornikami wodnymi i służą głównie do magazynowania energii elektrycznej wyprodukowanej w inny sposób. Energia uzyskiwana z tych elektrowni nie jest zaliczana do odnawialnych źródeł!

Energia pozyskiwana z elektrowni wodnych jest najsilniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii. Oprócz dużych elektrowni wodnych coraz większą popularnością cieszą się przydomowe elektrownie wykorzystujące energię wodną. Mała elektrownia wodna charakteryzuje się mocą zainstalowaną wynoszącą poniżej 5 MW. Mała elektrownia wodna składa się z kilku ważnych elementów. Należą do nich:

  • Próg piętrzący rzekę: stały lub ruchomy;
  • Budynek elektrowni z siłownią;
  • Kanał doprowadzający i odprowadzający wodę z turbin.

Opcjonalnie montuje się jeszcze przepławkę. Małe elektrownie wodne nie zanieczyszczają środowiska, zwiększają również małą retencję wodną i zmniejszają erozję denną powyżej progu. Małe elektrownie wodne są praktycznie bezobsługowe, mogą być sterowane zdalnie. W Polsce istnieje ponad 400 małych elektrowni wodnych, których właścicielami są w znakomitej większości osoby prywatne.

Korzystanie z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł z roku na rok zyskuje na popularności. Wysokie dofinansowania do budowy elektrowni opartych na OZE powoduję, że w Polsce powstaje ich coraz więcej.