Jesteś na: Energia wiatrowa
 

Energia wiatrowa

Energia wiatrowa


Energia wiatrowa jest energią kinetyczną przemieszczających się mas powietrza i należy do odnawialnych źródeł energii. Oznacza to, że korzystanie z energii wiatrowej nie wiąże się z jej długotrwałymi niedoborami. Energię wiatrową przekształca się w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych. W 2014 roku energia pozyskiwana z elektrowni wiatrowych odpowiadała za 13% energii dostarczanej z odnawialnych źródeł. Według szacunkowych danych do 2020 roku energia wiatrowa i energia słoneczna
 będą produkowały ilość energii podobną do hydroenergetyki. 

Energia wiatrowa w Polsce

Elektrownie wiatrowe do prawidłowego funkcjonowania wykorzystują moc wiatru w zakresie od 4 do 25 m/s. Poniżej 4 m/s moc wiatru jest niewielka, a elektrownia generuje zbyt małe ilości energii. Z kolei przy prędkościach powyżej 25 m/s ze względów bezpieczeństwa praca elektrowni musi zostać wstrzymana.

W Polsce średnia prędkość wiatru waha się w okolicach 2,8 m/s latem i 3,8 m/s w porze zimowej. W niewielu miejscach w Polsce prędkość wiatru przekracza sezonowo 5 m/s. Takie warunki sprawiają, że w naszym kraju utrudnione może być funkcjonowanie dużych elektrowni wiatrowych. Jest oczywiście kilka lokalizacji, które umożliwiają sprawne funkcjonowanie elektrowni wiatrowych i należą do nich: okolice Darłowa, Pucka i Kołobrzegu, Podkarpacie i rejon Suwalszczyzny. Największe farmy wiatrowe znajdują się w Polsce w Margoninie, Tymieniu, Kisielicach, Jagniątkowie, Zagórzu, Kamieńsku, Pucku, Cisewie, Lisewie oraz w Barzowicach.

W Polsce rozwiązaniem mogą być małe elektrownie przydomowe, które generują moc o wartości od 0,5 kW do 20 kW. Mogą być ustawiane tam gdzie panują mniej korzystne warunki wiatrowe. Dodatkowo występują one na niewielkiej przestrzeni, nie emitują specyficznego dla obracających się turbin szumu. Ze względu na swoje rozmiary mogą być instalowane nawet na słupach oświetleniowych oraz na dachach budynków. 

Wykorzystanie energii wiatrowej

Energia wiatrowa wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej za pomocą turbin wiatrowych. Elektrownie wiatrowe możemy podzielić ze względu na:

  • Zastosowanie: przydomowe lub przemysłowe;
  • Moc: mikro, małe i duże;
  • Lokalizację: lądowe i wodne.

Elektrownie wiatroweMikroelektrownia to taka, której moc nie przekracza 100 W. Małe elektrownie generują moc na poziomie od 100 W do 50 kW, duże elektrownie wiatrowe wytwarzają moc powyżej 50 kW. Najważniejszym elementem w instalacji elektrowni wiatrowej jest wirnik. Wirnik ma za zadanie przekształcać energię kinetyczną wiatru w energię mechaniczną. Do potrzeb przydomowych elektrowni wiatrowych wykorzystuje się małe turbiny wiatrowe, które mogą pracować przy wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s. Turbiny wytwarzają prąd na użytek inwestora i mogą zasilać jeden lub kilka budynków mieszkalnych albo gospodarczych. W przypadku mikro i mini instalacji wiatrowych nie potrzeba pozwolenia na budowę, wystarczy jedynie zgłosić zamiar budowy do właściwego urzędu. Mimo, że jednostkowy koszt postawienia przydomowej elektrowni wiatrowej może wydawać się wysoki, późniejsze użytkowanie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów. Turbiny mogą być ułożone w dwóch wariantach:

  • Na osi pionowej (Vertical Axis Wind Turbines) – rzadziej spotykane, ich praca jest niezależna od kierunku wiatru;
  • Na osi poziomej (Horizontal Axis Wind Turbines) – częściej spotykane, cechują się większą sprawnością.

Turbiny wiatrowe mogą występować w parze np. z panelami fotowoltaicznymi. Dzięki temu podczas pochmurnych i wietrznych dni energię dostarcza turbina, a podczas dni słonecznych energię generuje panel. Nadwyżkę wyprodukowanej energii można odsprzedać do zakładu energetycznego, który ma nakaz odkupienia jej po cenie ustalonej. Nadwyżki można też magazynować w specjalnie do tego celu przeznaczonych akumulatorach i korzystać z nich podczas niedoboru energii elektrycznej. Przydomowe elektrownie wiatrowe sprawdzą się wszędzie tam gdzie dostęp do energii elektrycznej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł jest utrudniony, zwłaszcza na terenach oddalonych od dużych skupisk miejskich.

Popularność przydomowych elektrowni wiatrowych rośnie za sprawą programów dofinansowujących korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Polska zobowiązała się, że do 2020 roku  udział energii z odnawialnych źródeł w ogólnej ilości produkowanej energii wzrośnie do 20%.