Jesteś na: Aktualności Prezydent podpisał ustawę o podatku...
Prezydent podpisał ustawę o podatku węglowodorowym

Prezydent podpisał ustawę o podatku węglowodorowym

29.09.2014

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 roku o podatku węglowodorowym została podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Celem tej ustawy jest powołanie do życia instrumentu finansowego, który będzie miał za zadanie  zapewnić stosowny udział Skarbu Państwa w zyskach powstałych z wydobycia węglowodorów oraz należytą stopę zwrotu inwestorom.

 
Specjalny podatek węglowodorowy jest podatkiem od zysków z działalności wydobywczej węglowodorów i będzie jednym z podatków stanowiących dochód budżetu Państwa. Ustawa reguluje, jakie substancje są zaliczane do węglowodorów - węglowodorami są ropa naftowa, gaz ziemny, a także ich naturalne pochodne. Wyjątek stanowi metan występujący w złożach węgla kamiennego i metan występujący jako kopalina towarzysząca. Podatek będzie dotyczył osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, a prowadzą działalność wydobywczą węglowodorów.

Ustawa, oprócz wprowadzenia do polskiego prawa nowego podatku, rozszerza również zakres podmiotowy podatku od wydobycia niektórych kopalin, dołączając do tego zakresu gaz ziemny i ropę naftową. Dodatkowo zmienia treść ustawy o podatkach dochodowych, Ordynację podatkową, Kodeks Karny Skarbowy a także ustawę o Służbie Celnej.

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215) wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2016 roku. Wyjątek stanowi zapisany w ustawie przepis o Ordynacji podatkowej, dotyczący składania deklaracji podatkowych przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Wejdzie on w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Kolejnym wyjątkiem są przepisy dotyczące znam w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin (zakres dotyczący wydobycia miedzi i srebra), które wejdą w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
« Powrót