Jesteś na: Aktualności Polska będzie bazować na węglu
Polska będzie bazować na węglu

Polska będzie bazować na węglu

03.09.2014

Został ostatni dzień na zgłaszanie uwag do "Polityki energetycznej Polski do 2050 roku". Uwagi można zgłaszać w ramach wstępnych konsultacji społecznych. Z dokumentu, przygotowanego przez sztab ekspertów wynika, że Polska nadal będzie bazować na uzyskiwaniu energii elektrycznej ze spalania węgla.

Polski bilans energetyczny opiera się głównie na węglu. W najbliższych latach na pewno wzrośnie udział odnawialnych źródeł energii. Związane jest to z wytycznymi Unii Europejskiej odnośnie zwiększenia udziału "zielonej energii" w całkowitym zapotrzebowaniu na energię. Mówi się również o zwiększeniu udziału energetyki jądrowej. Nowy plan napisany jest rozsądnie, bazuje na tym, że Polska od lat czerpie energię ze spalania węgla.

W kwietniu rząd przyjął strategię "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko". Strategia zawiera główne wytyczne dla "Polityki energetycznej Polski do 2050", m.in. mówi o tym, że węgiel pozostaje głównym paliwem dla energetyki. Dodatkowo możemy przeczytać, że planuje się podjęcie działań, które mają wprowadzić do Polski energetykę jądrową. Duży nacisk kładzie się też na zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Dokument jest jednak bardzo ogólny i można odnieść wrażenie, że jego założenia się wykluczają.

Według ekspertów strategia jest nie do końca przemyślana. Z jednej strony zakłada bazowanie na węglu, z drugiej zaś chce je ograniczyć na rzecz innych źródeł pozyskiwania energii. W tej strategii nie ma jednoznacznego kierunku zmian, który pozwoliłby inwestorom na przygotowanie oceny inwestycyjnej i sfinansowanie konkretnych źródeł.

Kolejną niewyjaśnioną kwestią jest finansowanie tych przedsięwzięć. Sam koszt wybudowania elektrowni jądrowej w Polsce szacowany jest na około 50 miliardów złotych. Do tego dochodzą wysokie koszty finansowania elektrowni opartych na odnawialnych źródłach energii.

Eksperci podkreślają, że dobrym rozwiązaniem jest dalsze bazowanie na energii uzyskiwanej ze spalania węgla. Biorąc jednak pod uwagę wytyczne Unii Europejskiej odnośnie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii, Polska powinna pójść w stronę rozwoju energetyki jądrowej.

"Polityka energetyczna Polski do 2050 roku" stawia sobie za główny cel "tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju gospodarki, do zaspokajania potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego z poszanowanie środowiska naturalnego". Na ten moment, perspektywa, która została przyjęta w 2009 roku obowiązuje do roku 2030.

« Powrót