Jesteś na: Aktualności Gminy mogą oszczędzać dzięki...
Gminy mogą oszczędzać dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej

Gminy mogą oszczędzać dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej

21.08.2014

Analiza ankiet przeprowadzonych podczas konkursu ECO-Miasto, pokazuje, że polskie samorządy wydatkują nawet do 11% środków ze swoich budżetów na zaopatrzenie w wodę i energię budynków. Logicznym wydaje się poszukiwanie rozwiązań, które mają na celu obniżenie tych kosztów. Jednym z takich rozwiązań jest inwestycja w zwiększenie efektywności energetycznej zarządzanych nieruchomości. Dobrym przykładem jest fakt, że termomodernizacja budynku np.: szkoły podstawowej może nawet 10 krotnie obniżyć roczne koszty związane z eksploatacją tego budynku. Nic więc dziwnego, że w budżetach aż 19 polskich miast zarezerwowano łącznie kwotę 670 milionów złotych na inwestycje zwiększające efektywność energetyczną budynków.

Konkurs ECO-Miasto skierowany do samorządów lokalnych, jako jedną z trzech kategorii w których można startować wybrał właśnie efektywność energetyczną budynków. Konkurs organizuje Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z takimi markami jak Renault Polska, Saint-Gobain, Schneider Elektric oraz instytucjami takimi jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

Według danych z formularzy konkursu, aż 90% samorządów jest zdania, że wydatki poniesione na zaopatrzenie w wodę i energię budynków, którymi zarządzają są zdecydowanie za wysokie. Sam fakt, że w niektórych miastach wydaje się nawet 11% pieniędzy z budżetu miasta na ten cel stanowi bodziec do znalezienia rozwiązań umożliwiających obniżenie tych wydatków.

Przykładem efektywności energetycznej budynku jest szkoła, która została wybudowana w Budzowie na Dolnym Śląsku. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, m.in. użyciu pomp ciepła i zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych produkujących energię, zużycie energii dostarczanej z zewnątrz jest praktycznie zerowe. Żeby jeszcze bardziej podnieść energooszczędność budynku, zainstalowano w nim energooszczędne okna, a także specjalny system wentylacji. Dzięki temu roczny koszt utrzymania tej placówki wynosi około 8 tysięcy złotych, czyli 10 razy mniej niż utrzymanie szkoły opartej na tradycyjnych rozwiązaniach grzewczych.

Efektywność energetyczną budynku zwiększa się właśnie poprzez zastosowanie tzw. budownictwa pasywnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskuje się nie tylko korzyści ekonomiczne, ale także poprawia się stan środowiska przyrodniczego. Zmniejszenie zużycia energii przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, wody i gleby.

Dzięki nowej perspektywie finansowej ustalonej na lata 2014 – 2020 gminy mogą uzyskać dofinansowanie przeznaczone na ich dynamiczny rozwój. Miastem, z którego można brać przykład jest Łódź, która w latach 2012 – 2013 w ramach programu „Mia100 szkół” przeprowadziła termomodernizację 39 budynków oświatowych. To jednak nie koniec działań – do końca 2014 roku zmodernizowanych zostanie kolejnych 17 placówek. W Lublinie natomiast modernizacja trzech budynków oświatowych przyniosła oszczędności na poziomie 60% jeśli chodzi o roczne zapotrzebowanie tych budynków na energię cieplną.

Przed przystąpieniem do termomodernizacji należy wykonać audyt energetyczny. Wyniki tego audytu pozwolą określić, które części budynku odpowiadają za największe straty ciepła oraz ile ogólnie energii zużywa cały budynek. Dzięki temu będzie można podjąć odpowiednie działania zmierzające do ograniczenia strat ciepła i zmniejszenia zapotrzebowania na energię danego budynku. Do rozwiązań, które mogą być wprowadzone w palcówkach oświaty zaliczamy: dostosowanie oświetlenia i wentylacji w salach, w których prowadzone są zajęcia, zainstalowanie automatycznych włączników światłą na korytarzach i klatkach schodowych oraz w toaletach. Zmodernizowanie tylko jednego pomieszczenia (np.: biblioteki) może zmniejszyć koszty utrzymania budynku nawet 0 20%.

Promowanie rozwiązania efektywności energetycznej budynków wiąże się również z wytycznymi Unii Europejskiej, które zakładają że Polska do 2030 roku musi ograniczyć emisję dwutlenku węgla o około  milionów ton rocznie.

W konkursie ECO-Miasto w kategorii „Efektywność energetyczna budynków” samorządy stratują w dwóch przedziałach: miasta poniżej 100 tysięcy mieszkańców oraz miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie formularzy konkursowych do dnia 21 września 2014 roku na adres organizatora konkursu.
« Powrót