Jesteś na: Aktualności GIS kolejny sukces Polski
GIS kolejny sukces Polski

GIS kolejny sukces Polski

23.07.2014

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprezentował ekspertom Banku Światowego raport, który stanowi o pozytywnym zakończeniu realizacji przedsięwzięć uwzględnionych w umowach AAU oraz o terminowym wydaniu uzyskanych środków.

Wraz z końcem czerwca 2014 roku minął termin zakończenia realizacji inwestycji związanych z termomodernizacją wraz z terminem pełnego wydatkowania przeznaczonych na ten cel środków dla dwóch umów podpisanych z Bankiem Światowym w 2011 roku. Delegacja ekspertów wysłana z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (czyli Banku Światowego) miała za zadanie ocenić jak wygląda stan realizacji umów sprzedaży AAU (jednostek przyznanej emisji). Umowy zostały podpisane ze stroną polską w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS przeznaczonych na wdrażanie projektów opisanych w Programie priorytetowym GIS część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Zdaniem ekspertów Polska należycie wywiązała się z warunków współpracy. Eksperci są zadowoleni z wdrożenia zobowiązań umów AAU.

Dzięki środkom w wysokości niecałych 73 milionów złotych, uzyskanych z umów, można było zrealizować 83 projekty, które znacząco zwiększyły efektywność energetyczną, aż 389 budynków użyteczności publicznej, m.in. przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, szpitali oraz obiektów administracji publicznej. Dzięki oszczędności energii cieplnej i elektrycznej powstałej w wyniku tych przedsięwzięć, szacuje się, że emisja dwutlenku węgla  do atmosfery zmniejszy się o 40 tysięcy ton rocznie.

Delegaci Banku Światowego odwiedzili w ramach wizyty 3 inwestycje, które powstały dzięki dofinansowaniu ze środków pochodzących z umów z Bankiem Światowym. Skontrolowano następujące inwestycje:
  • W mieście Nowy Dwór Mazowiecki: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkół nr 2, Publicznego Przedszkola nr 4 i Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”;
  • W Warszawie: „Termomodernizacja budynku nr 1,2,3, należącego do Przemysłowego Instytutu Motoryzacji przy ul. Jagiellońskiej 55 w Warszawie”;
  • W Warszawie: „Działania energooszczędne realizowane w budynkach Ochrony Zdrowia dzielnicy Bemowo w Warszawie”.
Sukcesy ostatniej współpracy są przedłużeniem efektywnego wywiązywania się przez nasz kraj ze zobowiązań nałożonych przez wcześniejsze umowy AAU. We wcześniejszych projektach partnerami były organizacje japońskie, m.in.: Organizacja Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO). Podczas poprzedniej edycji zrealizowano przedsięwzięcia, które finalnie podniosły efektywność energetyczną ponad 800 nieruchomości użyteczności publicznej.

NFOŚiGW jest instytucją wykonawczą dla 10 umów AAU, które zostały zawarte przez Skarb Państwa z różnymi instytucjami. Cztery umowy podpisane z Bankiem Światowym dotyczą umów sprzedaży AAU i opiewają na kwotę 129 milionów złotych.
« Powrót