Jesteś na: Aktualności Węgiel palony w domowych piecach...
Węgiel palony w domowych piecach niebezpieczny

Węgiel palony w domowych piecach niebezpieczny

29.06.2014

Według najnowszej publikacji międzynarodowej organizacji zajmującej się wpływem środowiska na zdrowie Health and Environment Alliance (HEAL), zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju przekracza znacząco dopuszczalne stężenia szkodliwych związków. Taki stan rzeczy może być jedną z przyczyn tego, że w Polsce ponad połowa zgonów spowodowana jest chorobami układu krążenia i układu oddechowego.

Główny wniosek z tego raportu jest taki, że ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Polsce i poprawa jego jakości przyczyni się do ograniczenia występowania chorób układu oddechowego i układu krążenia. Na świecie przeprowadzono wiele badań, które wykazują korelację między wysokim stężeniem szkodliwych substancji w powietrzu, a występowaniem takich chorób jak przewlekłe zapalenie oskrzeli, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, niewydolność serca i nowotwory.

HEAL w swojej publikacji "Spalanie węgla w piecach domowych - zagrożenia zdrowotne", która została opracowana z udziałem lekarzy specjalistów, przedstawia liczne dane, które dotyczą krajowych emisji zanieczyszczeń powietrza wytworzonych w wyniku spalania węgla w piecach domowych.

Jak wynika z powyższej publikacji wynika, że w Polsce znajduje się 6 z 10 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. Niemal 97% mieszkańców naszego kraju narażonych jest na występowanie stężenia zanieczyszczeń powyżej limitów ustalonych przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Przypominamy, że wskaźnik ten wynosi 20mg/m3.

Alarmujące jest to, że około 38% emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń pochodzi ze spalania w przydomowych instalacjach grzewczych paliw stałych, do których należy węgiel. Zanieczyszczenia generuje również transport, rolnictwo i elektrownie węglowe. Niestety instalacje grzewcze w domach Polaków są przeważnie przestarzałe i brakuje im efektywności oraz odpowiednich filtrów. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) uważa, że zanieczyszczenia emitowane w wyniku domowego spalania węgla są jednym z czynników wywołujących raka.

Osoby starsze, kobiety w ciąży i dzieci są szczególnie narażone na konsekwencje wywołane wysokim stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu. Niezależne badanie potwierdzają zależność między wyższym występowaniem astmy i alergii u dzieci, które mieszkają w domach, w których używa się węgla do gotowania i ogrzewania. Zanieczyszczenie powietrza jest szczególnie ryzykowne dla kobiet ciężarnych - powoduje zwiększone ryzyko wcześniejszego porodu oraz zmniejszenie masy urodzeniowej dziecka. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza wpływa też na poprawę zdrowia publicznego.

Miastem, które jako pierwsze postanowiło walczyć ze zbyt wysokim zanieczyszczeniem powietrza jest Kraków. Ma to swoje uzasadnienie ponieważ miasto to jest najbardziej zanieczyszczonym dużym miastem w kraju i trzecim w kolejności w Europie. W 2013 roku wprowadzono w mieście uchwałę o zakazie palenia paliwami stałymi w gospodarstwach domowych. Wejście w życie tej uchwały datuje się na rok 2018. Kraków jako prekursor walki z zanieczyszczeniem powietrza ma być przykładem dla innych samorządów terytorialnych.

« Powrót