Jesteś na: Aktualności Informacje o stanie realizacji...
Informacje o stanie realizacji programu dopłat do kolektorów słonecznych przez NFOŚiGW

Informacje o stanie realizacji programu dopłat do kolektorów słonecznych przez NFOŚiGW

11.06.2014

Z informacji podanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, że program priorytetowy „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych” realizowany jest zgodnie z założeniami, w określonym terminie i nie przekracza założonego budżetu.

Powyższy program został wprowadzony we współpracy z bankami w 2010 roku, a jego budżet ostatecznie wyniósł 450 milionów złotych. Dzięki temu w latach 2010 - 2014 zostało zawartych więcej umówi niż pierwotnie było to założone. Do dnia dzisiejszego środki, które zostały przewidziane w programie zostały niemal całkowicie wydatkowane.

W ramach programu zrealizowano 61 126 projektów, a łączna powierzchnia zainstalowanych kolektorów przekroczyła 420 000 m2 (dane z maja 2014 roku). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od razu informował o terminie zakończenia programu wszystkie jednostki zainteresowane uzyskaniem dotacji. W 2013 roku stało się jasne, że NFOŚiGW nie planuje zwiększenia alokacji środków. Ostatnie przelewy środków przeznaczonych na dopłaty wykonane zostały w 2014 roku.

Banki, które współpracują z NFOŚiGW również na bieżąco informowały potencjalnych beneficjentów o ilości dostępnych środków przeznaczonych na dopłaty, a także o prognozowanym zakończeniu naboru wniosków.

Polski rynek w ostatnich latach wzbogacił się o wyższej jakości i tańsze instalacje ogniw fotowoltaicznych. Zapowiadane od ponad roku poszerzenie zakresu dofinansowania o inne, równie efektywne mikroinstalacje zaowocowało nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, która zwana jest "małym trójpakiem energetycznym". Na podstawie tej nowelizacji udało się przygotować nowy program priorytetowy o nazwie: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Celem programu jest wspieranie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w segmentach produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej.

Program priorytetowy Prosument został wprowadzony 26 maja br., czyli ponad miesiąc wcześniej niż było to pierwotnie zakładane. Z końcem czerwca br. program zostanie również wdrożony w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oprócz programu Prosument, dotacje do założenia instalacji kolektorów słonecznych można uzyskać, z innych programów NFOŚiGW, takich jak:

  • Program priorytetowy „Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”;
  • Program priorytetowy „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”;
  • Program priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR – Energooszczędne budynki użyteczności publicznej”;
  • Program operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Rynek kolektorów słonecznych jest też wspierany przez niektóre z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.  Niedługo będą dostępne również fundusze unijne w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez uruchomienie programu wspierającego mikroinstalacje OZE, chce zachęcić przedsiębiorców i osoby fizyczne do zainteresowania się tematem odnawialnych źródeł energii. Sądząc po odzewie ze strony potencjalnych beneficjentów zainteresowanie tematem wydaje się być bardzo duże.

« Powrót