Jesteś na: Aktualności Nabór wniosków do samorządów
Nabór wniosków do samorządów

Nabór wniosków do samorządów

13.05.2014

Dnia 26 maja 2014 rozpoczął się nabór wniosków dla samorządów do programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instytucja zabezpieczyła na ten cel kwotę 100 mln złotych.

Według wytycznych NFOŚiGW udzielanie dotacji na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, może być udzielane osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, poprzez właściwe samorządy. Każda osoba, która chce zostać prosumentem, czyli osobą jednocześnie produkującą i konsumującą energię elektryczną, powinna zgłosić się do swojego samorządu, który ma za zadanie pomóc takiej osobie w uzyskaniu dofinansowania.

Samorządy mogą składać wnioski od dnia 26 maja 2014 roku. To one będą decydować o wyborze obiektów, w których można założyć instalację OZE. Samorządy dokonają wyboru na podstawie zgłoszeń przedstawionych przez osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Jednym z kryteriów prawidłowego wniosku jest, w przypadku osób fizycznych, prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a w przypadku wspólnot lub spółdzielni do zarządzania budynkami wielorodzinnymi.

Przed złożeniem wniosku samorząd musi skompletować odpowiednie dokumenty. Należą do nich np.: umowy wstępne, w których określone będą m.in. warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości oraz eksploatacji i kontroli inwestycji. Dla każdego wniosku określona jest minimalna kwota 1 miliona złotych, a wnioski można składać w trybie ciągłym, jednak nie później niż do 1 stycznia 2015 roku. Wnioski są przyjmowane w formie elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego przez fundusz Generatora Wniosków o Dofinansowanie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określił, że dofinansowaniem zostaną objęte instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, które wykorzystują źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła i kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy nie większej niż 300 kWt oraz systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i układy mikrokogeneracyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 40 kWe. Dotacja na zakup i montaż instalacji wynosi od 20 do 40% dofinansowania w zależności od rodzaju instalacji odnawialnych źródeł energii. Dodatkową formą pomocy jest przyznanie kredytu lub pożyczki, która wraz z dotacją pokryje 100% kosztów kwalifikowanych wybranej instalacji.

Współpraca przyszłych prosumentów z jednostkami samorządu terytorialnego jest jedną z trzech form ubiegania się o przyznanie dotacji na produkcję energii z odnawialnych źródeł. W II połowie roku osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą mogły składać wnioski o pozyskanie funduszy do wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz za pośrednictwem banków współpracujących z NFOŚIGW.

Program „Prosument” jest niejako odpowiedzią na wytyczne Unii Europejskiej odnośnie zwiększenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Montaż instalacji korzystających z OZE przynosi wiele korzyści dla prosumenta. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić na kosztach związanych z zakupem energii elektrycznej od zakładów energetycznych, a także daje poczucie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto nadwyżki wyprodukowanej energii można odsprzedać do zakładu energetycznego po cenie ustalonej, która jest wyższa niż cena rynkowa. Nie trzeba prowadzić działalności gospodarczej, aby sprzedawać nadwyżki energii. Dzięki temu, można nie tylko zaoszczędzić, ale również zarobić. Instalacje odnawialnych źródeł energii przyjazne dla środowiska, nie emitują szkodliwych gazów do atmosfery, nie zanieczyszczają również gleby i wody. Program „Prosument” wspiera również przedsiębiorców produkujących instalacje OZE. Dzięki większemu zainteresowaniu tymi technologiami powstają nowe miejsca pracy, a rynek OZE dynamicznie się rozwija. Program „Prosument” odnosi sukcesy na wielu płaszczyznach.

« Powrót