Jesteś na: Aktualności Dofinansowanie do budownictwa...
Dofinansowanie do budownictwa energooszczędnego

Dofinansowanie do budownictwa energooszczędnego

11.02.2014

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął program dopłat do energooszczędnych budynków. Projekt skierowany jest do mieszkańców Polski, którzy zamierzają zbudować lub kupić nowy dom zbudowany systemem energooszczędnym lub zamierzają kupić lokal mieszkalny w energooszczędnym budynku wielorodzinnym. Nieruchomości muszą spełniać szereg standardów opisanych w projekcie.

 

Łączna wartość projektu proponowanego przez NFOŚiGW wynosi 300 milionów złotych, a kwota ta ma zostać wydatkowana do 2018 roku. NFOŚiGW przewiduje dwa standardy energetyczne budynków, od których jest uzależniona wartość dofinansowania. Dla standardu NF40 – EUco do 40 kWh/(m2*rok) wartość dofinansowania wynosić będzie do 30 tysięcy brutto przy budowie lub zakupie nowego domu i 11 tysięcy złotych brutto przy kupnie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. W standardzie NF15 – EUco do 15 kWh/(m2*rok) dotacja będzie wynosiła analogicznie 50 tysięcy i 18 tysięcy. Standardem w przypadku tego projektu określa się wskaźnik maksymalnego dopuszczalnego zapotrzebowania na energię użytkową potrzebną do procesów ogrzewania i wentylacji nieruchomości.

Oprócz powyższego projektu, NFOŚiGW będzie kontynuował program dopłat do kredytów zaciągniętych na kupno i montaż kolektorów słonecznych przez osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe. Na ten cel przeznaczono 80 milionów złotych.

Z informacji podanych przez Resort Środowiska wynika, że o dotację na wdrożenie energooszczędnych rozwiązań mogą ubiegać się również małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kolejnym programem mającym na celu poprawę warunków ochrony środowiska w polskich miastach jest program KAWKA. W ramach tego programu Fundusz przeznaczył 400 milionów złotych, wydatkowanych do 2018 roku na wymianę kotłów i palenisk węglowych. Takie rozwiązanie przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

« Powrót