Jesteś na: Aktualności Udoskonalony program dopłat do domów...
Udoskonalony program dopłat do domów energooszczędnych

Udoskonalony program dopłat do domów energooszczędnych

01.12.2015

Zmiany wprowadzone do programu dopłat do domów energooszczędnych zakładają uproszczenie procedur i możliwość obniżenia kosztów. Dodatkowo podejście do rozpatrywania wniosków będzie elastyczniejsze, a wymagania dotyczące wskaźników i parametrów technicznych zostaną złagodzone.Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychylając się do oczekiwań przyszłych beneficjentów programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” postanowił zaktualizować i uprościć procedury zmierzające do otrzymania dotacji na budowę domu energooszczędnego. Program funkcjonuje już dwa lata. Przez ten czas, dzięki upowszechnieniu się na rynku budowlanych standardów NF40 i NF15, można było wprowadzić do programu łagodniejsze podejście do warunków technicznych, które są konieczne do spełnienia przy ubieganiu się o dofinansowanie.

W czasie tych dwóch lat zostały wypracowane i z powodzeniem stosowane takie metody projektowania energooszczędnego, które pozwalają na łatwiejsze spełnienie warunków przy weryfikacji wypracowanych standardów. Zmiany w programie dotyczą w dużej mierze ułatwienie osiągnięcia standardu energetycznego budynków. Stanie się tak, dzięki obniżeniu poziomu wskaźników i wprowadzeniu elastyczności ich doboru na etapie projektowania. Takie rozwiązanie wpłynie na poprawę efektywności kosztowej projektów.

Udogodnienia dotyczą również uproszczenia procedur podczas składania wniosków. Beneficjent nie ma już obowiązku, tak jak w poprzednich latach dołączania do wniosku projektu budowlanego i świadectwa charakterystyki energetycznej. Ponadto beneficjent może, ale nie musi obniżyć koszty weryfikacji dzięki pominięciu przeprowadzania weryfikacji projektu budowlanego podczas procesu ubiegania się o dotację. Niektóre wymogi programu zostały zmienione w zalecenia, tzn. że można je wykonać, ale nie trzeba.

Aktualizacja programu weszła w życie 5. grudnia 2015 roku. Wnioski składane przez beneficjentów na nowych warunkach są przyjmowane nie później niż od 1. stycznia 2016 roku.
« Powrót