Jesteś na: Aktualności Zmiany w programie priorytetowym...
Zmiany w programie priorytetowym Prosument

Zmiany w programie priorytetowym Prosument

01.06.2015

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził zmiany wprowadzone do programu priorytetowego Prosument. Zmiany mają między innymi ułatwić uzyskanie dotacji większej liczbie beneficjentów.

Dzięki programowi Prosument można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii. Pierwszy nabór wniosków został ogłoszony w maju 2014 roku i od tego czasu zaszło w nim kilka zmian. Pierwszą i najbardziej oczekiwaną jest zniesienie nakazu łączenia inwestycji w produkcję energii elektrycznej i energii cieplnej. Dzięki temu z dotacji będzie mogło skorzystać więcej beneficjentów.  Ponadto został obniżony próg wielkości inwestycji dla gmin.

Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW ogłosił, że w niedługi czasie zostaną uruchomione nabory wniosków w trzech liniach projektu: bankowej, samorządowej i realizowanej z funduszy wojewódzkich. NFOŚiGW liczy na to, że zwiększy się liczba podmiotów bankowych. które będą oferowały finansowanie preferencyjnych kredytów w ramach programu Prosument.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydłużył do końca 2016 roku możliwość uzyskania preferencyjnych warunków wsparcia - wyższych dotacji. W zależności od rodzaju inwestycji dofinansowanie będzie wynosić:
  • do 40% kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych i mikrokogeneracji o mocy do 40 kWp;
  • do 20% kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji kotłów opalanych biomasą, kolektorów słonecznych, pomp ciepła o zainstalowanej mocy do 300 kWt.
Po roku 2016 dotacje zostaną zmniejszone do 30% w pierwszym przypadku i do 15 % w drugim przypadku. W związku z tym NFOŚiGW zwiększył budżet przeznaczony na pomoc bezzwrotną z 240 mln na prawie 280 mln złotych.

Zmiany w programie dotyczą również wprowadzenia niższych maksymalnych, jednostkowych kosztów kwalifikacji instalacji. Obniżki dotyczą przede wszystkim systemów fotowoltaicznych (600 zł/kW dla instalacji o mocy powyżej 5 kWp i 7000 zł/kW dla mocy poniżej 5 kWp) i kolektorów słonecznych - do 2000 zł/kW. Znowelizowano również niektóre wymagania techniczne dla pozostałych instalacji m.in. kotłów na biomasę, układów fotowoltaicznych, pomp cieplnych. Zmieniły się także wymagania dotyczące osób uprawnionych do projektowania i montażu instalacji OZE.

Uaktualniono także zapis mówiący o tym, że beneficjent nie może jednocześnie korzystać z dofinansowania w ramach programu Prosument i systemu taryf gwarantowanych, które są opisane w Ustawie o OZE.

Zmiany dotyczą również inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ich przypadku obniżono próg inwestycji z 1 mln do 200 tysięcy złotych. Dzięki temu możliwe będzie skorzystanie z dotacji przez większą ilość profitentów. Dodano także zapis o możliwości skorzystania z dotacji przez stowarzyszenia oraz spółki prawa handlowego, jeśli jednostki samorządu terytorialnego posiadają w nich 100% udziałów.

NFOŚiGW postanowił również zachęcić banki do składania wniosków poprzez podniesienie górnej granicy puli środków przyznanych na pożyczki z dotacją. Bank może wnioskować nawet o 40 mln złotych. Kwota minimalna pozostaje na niezmienionym poziomie.

Dzięki tym nowelizacjom program Prosument ma szanse na wzbudzenie jeszcze większego zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów. Jego głównym celem jest promowanie postawy prosumenckiej poprzez bezzwrotne dotacje i preferencyjne kredyty na zakup i instalację mikroinstalacji OZE. Budżet programu na lata 2014 - 2020 szacowany jest na 800 mln złotych.
« Powrót